Sněmovní tisk 653
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 11. 2019 jako tisk 653/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 984/19, PID KORNBGZBKJKB.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 11. 2019 (usnesení č. 241). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 28. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 653/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 336, usnesení č. 848).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)