Sněmovní tisk 657
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Sadovský P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 657/0 dne 27. 11. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0657.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 657/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1119/19, PID ALBSBJDHUQC6.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 898). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 130, usnesení č. 898).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 202, dokument 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 165/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: mateřství, odklad výkonu trestu, trestní řízení, vězeňské právo, vězeňský režim, výkon trestu

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)