Sněmovní tisk 659
Písemná interpelace M. Grebeníčka na A. Babiše ve věci usnesení PS z 6. června 2019 o změně trestněprávních předpisů

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci kroků a opatření, kterými předseda vlády a vláda dosud reagovali a které kabinet připravuje v souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 6. června 2019, kterým Sněmovna požádala vládu, aby „navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet“
Adresát: Ing. Andrej Babiš
Podáno dne: 16. 10. 2019
Odesláno adresátovi: 17. 10. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26. 11. 2019

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2019 jako tisk 659/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 23. 1. 2020 na 40. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 30. 1. 2020 na 40. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 13. 2. 2020 na 40. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: hospodářský trestný čin, privatizace, promlčeníISP (příhlásit)