Sněmovní tisk 663
Novela z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Olga Richterová, Marek Výborný, Roman Sklenák, Zdeněk Ondráček, Helena Langšádlová, Martin Baxa, Věra Kovářová, Jana Levová, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 29. 11. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0663.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 663/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1122/19, PID KORNBJHJLW9T.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 903). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 144, usnesení č. 903).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (schvaluje).
 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 166/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: digitální archivace, nemzdové příjmy, odborná kvalifikace, překlad, seznam, tlumočení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)