Sněmovní tisk 665
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek Vondráček, Vojtěch Pikal, Marek Benda, Jan Chvojka, Marie Pěnčíková, Radovan Vích, Jan Farský, Markéta Pekarová Adamová, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 2. 12. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0665.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 665/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1124/19, PID KORNBJJHDWB4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 936). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 302, usnesení č. 936).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 210, dokument 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (schvaluje).
 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 167/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4256Lubomír Volný16480-24941.docx (8 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 27. 1. 2020 v 16:35:11


Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, parlament

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)