Sněmovní tisk 666
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek Vondráček, Vojtěch Pikal, Marek Benda, Jan Chvojka, Marie Pěnčíková, Radovan Vích, Jan Farský, Markéta Pekarová Adamová, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 666/0 dne 2. 12. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0666.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 666/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1125/19, PID KORNBJJHFJXM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 937). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 304, usnesení č. 937).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2020 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 330).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 168/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlament, podnikavost, prodej

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)