Sněmovní tisk 688
Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 12. 2019 jako tisk 688/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1070/19, PID KORNBHHF99Z7.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (bere na vědomí) (revokováno).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1792).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 12. 2019 jako senátní tisk 168/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 168/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)