Sněmovní tisk 699
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 9. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1016/19, PID KORNBD2EKS2O.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 699/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7639Dominik Feri19863-30222.docx (128 KB) / PDF (973 KB, 85 stran) 2. 3. 2021 v 15:14:53
7640Dominik Feri19864-30223.doc (73 KB) / PDF (301 KB, 6 stran) 2. 3. 2021 v 15:15:04
7641Dominik Feri19865-30224.docx (31 KB) / PDF (412 KB, 10 stran) 2. 3. 2021 v 15:15:14
7642Dominik Feri19866-30225.docx (74 KB) / PDF (680 KB, 32 stran) 2. 3. 2021 v 15:15:24
7643Dominik Feri19867-30226.docx (122 KB) / PDF (880 KB, 70 stran) 2. 3. 2021 v 15:15:37
8544Helena Válková20768-31431.docx (138 KB) / PDF (983 KB, 86 stran) 31. 5. 2021 v 19:28:12
8545Helena Válková20769-31432.doc (82 KB) / PDF (274 KB, 7 stran) 31. 5. 2021 v 19:28:57
8546Helena Válková20770-31433.docx (41 KB) / PDF (427 KB, 11 stran) 31. 5. 2021 v 19:29:41
8547Helena Válková20771-31434.docx (85 KB) / PDF (690 KB, 33 stran) 31. 5. 2021 v 19:30:17
8548Helena Válková20772-31435.docx (132 KB) / PDF (889 KB, 71 stran) 31. 5. 2021 v 19:30:52
8583Barbora Kořanová20807-31486.docx (32 KB) / PDF (413 KB, 7 stran) 8. 6. 2021 v 15:46:13
8584Helena Válková20808-31487.docx (42 KB) / PDF (469 KB, 6 stran) 8. 6. 2021 v 19:30:17
8637Marek Benda20861-31581.docx (21 KB) / PDF (313 KB, 6 stran) 15. 6. 2021 v 15:22:00


Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, propadnutí věcí, státní zástupce, trestná činnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)