Sněmovní tisk 70
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z., Grospič S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 29. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0070.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2018 jako tisk 70/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 127/18, PID KORNAVKFT26O.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2018 (usnesení č. 41). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 11. 4. 2018 na 12. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 189).
  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 237).
  Návrh zákona 22. 1. 2019 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: korupce, trestní řízení, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)