Sněmovní tisk 755
Novela z. o hnojivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 13. 2. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1088/19, PID ALBSBENFJ965.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 2. 2020 (usnesení č. 266). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 986).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 755/3, který byl rozeslán 6. 5. 2021 v 14:30.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 755/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1682).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 258).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 299/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5405Josef Kott17629-26700.docx (16 KB) / PDF (347 KB, 2 strany) 28. 5. 2020 v 08:29:24
6360David Pražák18584-28354.docx (23 KB) / PDF (218 KB, 3 strany) 1. 10. 2020 v 11:05:12
6438David Pražák18662-28532.doc (58 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 14. 10. 2020 v 18:08:43
6542Jan Pošvář18766-28653.docx (8 KB) / PDF (204 KB, 2 strany)
18766-28654.docx (8 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)
 21. 10. 2020 v 09:59:20
6545Jan Pošvář18769-28657.docx (8 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 10:18:35
6546Jan Pošvář18770-28659.docx (8 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 10:19:00


Deskriptory EUROVOCu: ekologické zemědělství, orná půda, příprava půdy, zlepšování půdy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)