Sněmovní tisk 785
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414720785/0 dne 23. 3. 2020.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5599.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1005).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 217, dokument 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2020 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 336).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 134/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4646Zbyněk Stanjura16870-25562.docx (17 KB) / PDF (384 KB, 4 strany) 24. 3. 2020 v 12:00:22
4651Petr Třešňák16875-25567.docx (13 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 14:43:20


Deskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, záloha, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)