Sněmovní tisk 786
Vl. n. z. o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 218, dokument 218/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 218/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 218/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2020 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 337).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 135/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4615Marek Výborný16839-25521.docx (18 KB) / PDF (216 KB, 2 strany)
16839-25522.docx (18 KB) / PDF (216 KB, 2 strany)
 24. 3. 2020 v 07:04:29
4616Marek Výborný16840-25523.docx (20 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 24. 3. 2020 v 07:05:12
4633Marek Výborný16857-25548.docx (19 KB) / PDF (226 KB, 4 strany) 24. 3. 2020 v 11:11:01
4634Lukáš Bartoň16858-25554.docx (12 KB) / PDF (179 KB, 1 strana) 24. 3. 2020 v 11:42:35
4639Marek Výborný16863-25555.docx (17 KB) / PDF (231 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:45:30
4647Marek Výborný16871-25563.docx (17 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 12:27:09


Deskriptory EUROVOCu: připuštění ke zkoušce, školní docházka, střední vzdělání, zkouškaISP (příhlásit)