Sněmovní tisk 787
Vl.n.z. o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414740787/0 dne 23. 3. 2020.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5597.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1006).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 219, dokument 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2020 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 335).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 136/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4642Zbyněk Stanjura16866-25558.docx (14 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:50:42
4643Zbyněk Stanjura16867-25559.docx (14 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:51:31
4644Zbyněk Stanjura16868-25560.docx (14 KB) / PDF (262 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:52:24


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, osoba samostatně výdělečně činná, politika zaměstnanosti, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)