Sněmovní tisk 796
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2020 jako tisk 796/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Zpravodajem určen Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 6. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 796/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)