Sněmovní tisk 8
Rozpočet SFDI na rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2017 jako tisk 8/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1065/17, PID KORNAQWKTRZM.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 8/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 130, usnesení č. 68).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)