Sněmovní tisk 809
Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 809/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 312/20, PID ALBSBN9EKJDD.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5602.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1027).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 228, dokument 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 4. 2020 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 4. 2020 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 4. 2020 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 343).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 9. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 161/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4706Vít Kaňkovský16930-25682.docx (19 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 3. 4. 2020 v 11:39:16


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, ochrana pracovních příležitostí, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, správní opatření, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)