Sněmovní tisk 824
Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj.sil ve 2. pololetí 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 4. 2020 jako tisk 824/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 225/20, PID KORNBMRGVVK9.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 18. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 824/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1794).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 9. 4. 2020 jako senátní tisk 244/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 244/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, NATO, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)