Sněmovní tisk 828
Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 17. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 49).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1078).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 230/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4923Lucie Šafránková17147-25951.docx (17 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 19. 4. 2020 v 10:40:32
4924Lucie Šafránková17148-25952.docx (17 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 19. 4. 2020 v 10:42:19
4925Lucie Šafránková17149-25953.docx (19 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 19. 4. 2020 v 10:43:42
4956Lucie Šafránková17180-25985.docx (17 KB) / PDF (226 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 18:15:59
4957Olga Richterová17181-25986.docx (18 KB) / PDF (241 KB, 6 stran) 20. 4. 2020 v 18:56:42
4974Marian Jurečka17198-26016.doc (43 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 21. 4. 2020 v 09:36:43
4975Marian Jurečka17199-26017.doc (36 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 21. 4. 2020 v 09:38:12
4994Marian Jurečka17218-26044.doc (44 KB) / PDF (230 KB, 4 strany) 21. 4. 2020 v 13:44:03
4998Roman Sklenák17222-26047.docx (13 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 21. 4. 2020 v 14:35:44


Deskriptory EUROVOCu: ošetřovatelská péče, příspěvek na péči, sociální příspěvek, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)