Sněmovní tisk 859
Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5216Marek Výborný17440-26417.docx (17 KB) / PDF (218 KB, 4 strany) 12. 5. 2020 v 08:49:40
5287Vojtěch Pikal17511-26526.docx (14 KB) / PDF (269 KB, 7 stran) 19. 5. 2020 v 00:32:02
5288Vojtěch Pikal17512-26527.docx (165 KB) / PDF (720 KB, 16 stran) 19. 5. 2020 v 00:36:12
5595Petr Třešňák17819-26946.docx (293 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 10. 6. 2020 v 11:37:24


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, ochranné zařízení, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)