Sněmovní tisk 866
Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 13. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 428/20, PID ALBSBNHEEUL1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1142).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 866/2, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 13:27.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 866/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2020 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1202).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 297, dokument 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 7. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2020 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2020 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 482).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 8. 2020 poslancům jako tisk 866/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 8. 2020 poslancům jako tisk 866/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 9. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 9. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2020.

Zákon vyhlášen 25. 9. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 386/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5303Jan Hrnčíř17527-26557.docx (14 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 25. 5. 2020 v 09:47:43
5314Marian Jurečka17538-26583.docx (26 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 10:10:16
5315Marian Jurečka17539-26584.docx (28 KB) / PDF (247 KB, 5 stran) 26. 5. 2020 v 10:11:30
5316Marian Jurečka17540-26585.docx (28 KB) / PDF (237 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 10:12:26
5317Marian Jurečka17541-26586.docx (25 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 10:13:13
5355Jan Hrnčíř17579-26637.docx (13 KB) / PDF (279 KB, 1 strana) 26. 5. 2020 v 16:42:28
5362Dominik Feri17586-26647.doc (31 KB) / PDF (305 KB, 2 strany) 26. 5. 2020 v 18:13:59
5450Jan Hrnčíř17674-26745.docx (13 KB) / PDF (283 KB, 1 strana) 29. 5. 2020 v 10:32:37
5451Jan Hrnčíř17675-26746.docx (13 KB) / PDF (276 KB, 1 strana) 29. 5. 2020 v 10:33:56
5453Lubomír Španěl17677-26748.docx (13 KB) / PDF (274 KB, 1 strana) 29. 5. 2020 v 10:45:52
5457Dominik Feri17681-26755.doc (30 KB) / PDF (287 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 12:42:02
5544Tomáš Martínek17768-26871.docx (9 KB) / PDF (251 KB, 4 strany) 4. 6. 2020 v 11:00:49
5560Věra Kovářová17784-26887.doc (97 KB) / PDF (446 KB, 8 stran) 5. 6. 2020 v 11:08:51
5685Vojtěch Munzar17909-27044.docx (25 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 14. 6. 2020 v 18:50:05
5686Vojtěch Munzar17910-27045.docx (24 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 14. 6. 2020 v 18:51:18
5687Vojtěch Munzar17911-27047.docx (23 KB) / PDF (212 KB, 2 strany) 14. 6. 2020 v 18:52:34
5688Vojtěch Munzar17912-27048.docx (628 KB) / PDF (865 KB, 8 stran) 14. 6. 2020 v 18:53:18
5689Vojtěch Munzar17913-27049.docx (630 KB) / PDF (873 KB, 8 stran) 14. 6. 2020 v 18:54:14
5691Vojtěch Munzar17915-27051.docx (25 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 15. 6. 2020 v 10:47:44
5692Vojtěch Munzar17916-27052.docx (26 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 15. 6. 2020 v 10:48:05
5698Václav Votava17922-27059.docx (24 KB) / PDF (427 KB, 3 strany) 15. 6. 2020 v 14:33:31
5714Marian Jurečka17938-27081.docx (26 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 18:50:43
5719Tomáš Martínek17943-27089.docx (12 KB) / PDF (262 KB, 4 strany) 16. 6. 2020 v 14:44:09
5720Věra Kovářová17944-27090.doc (99 KB) / PDF (458 KB, 9 stran) 16. 6. 2020 v 18:22:26
5722Jan Skopeček17946-27094.doc (46 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 15:19:40
5723Jan Skopeček17947-27095.doc (45 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 15:19:40
5724Jan Skopeček17948-27096.doc (42 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 15:19:40
5727Stanislav Blaha17951-27098.docx (18 KB) / PDF (256 KB, 5 stran) 16. 6. 2020 v 15:54:18
5728Stanislav Blaha17952-27099.docx (23 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 15:55:28


Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu nemovitosti, daň z příjmů, nabytí vlastnictví, nemovitost

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)