Sněmovní tisk 874
Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 874/0 dne 25. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 58).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 874/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5622.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 1150).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 267, dokument 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 6. 2020 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 267/2 (revokace usnesení).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 436).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 874/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 874/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1173).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 299/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5352Marian Jurečka17576-26634.docx (26 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 14:38:14
5356Jan Hrnčíř17580-26638.docx (15 KB) / PDF (279 KB, 1 strana) 26. 5. 2020 v 16:43:23
5364Marian Jurečka17588-26651.docx (33 KB) / PDF (259 KB, 5 stran) 26. 5. 2020 v 18:57:36
5365Marian Jurečka17589-26652.docx (26 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 26. 5. 2020 v 18:58:40
5366Marian Jurečka17590-26653.docx (30 KB) / PDF (283 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 18:59:44
5367Marian Jurečka17591-26654.docx (28 KB) / PDF (242 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 19:00:34
5381Jan Bartošek17605-26670.docx (27 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 10:49:40
5407Jan Hrnčíř17631-26702.docx (14 KB) / PDF (232 KB, 1 strana) 28. 5. 2020 v 10:11:24
5410Václav Votava17634-26704.docx (25 KB) / PDF (402 KB, 8 stran) 28. 5. 2020 v 11:17:29
5411Marian Jurečka17635-26705.docx (26 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 28. 5. 2020 v 13:44:26
5428Vojtěch Munzar17652-26723.docx (24 KB) / PDF (438 KB, 3 strany) 28. 5. 2020 v 23:54:13
5430Martin Kupka17654-26725.docx (25 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 07:29:51
5432Jan Bartošek17656-26728.docx (23 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 07:57:13
5433Jan Bartošek17657-26729.docx (24 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 08:08:03
5434Jan Volný17658-26730.docx (37 KB) / PDF (404 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 08:24:54
5436Zbyněk Stanjura17660-26731.docx (24 KB) / PDF (226 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 08:46:27
5437Zbyněk Stanjura17661-26733.docx (24 KB) / PDF (226 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 08:47:24
5438Zbyněk Stanjura17662-26734.docx (23 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 08:48:15
5439Zbyněk Stanjura17663-26735.docx (23 KB) / PDF (264 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 08:49:10
5441Mikuláš Ferjenčík17665-26737.docx (829 KB) / PDF (102 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 09:07:15
5442Mikuláš Ferjenčík17666-26738.docx (829 KB) / PDF (122 KB, 4 strany) 29. 5. 2020 v 09:09:05
5444Stanislav Blaha17668-26740.docx (18 KB) / PDF (253 KB, 1 strana) 29. 5. 2020 v 09:13:38
5445Stanislav Blaha17669-26741.docx (20 KB) / PDF (486 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 09:14:29
5452Jan Bauer17676-26747.docx (34 KB) / PDF (368 KB, 7 stran) 29. 5. 2020 v 10:33:36
5454Tomáš Martínek17678-26751.docx (13 KB) / PDF (170 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 11:36:20
5455Tomáš Martínek17679-26753.docx (13 KB) / PDF (169 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 11:53:15
5456Jan Skopeček17680-26754.doc (37 KB) / PDF (209 KB, 4 strany) 29. 5. 2020 v 12:41:36
5458Mikuláš Ferjenčík17682-26756.docx (13 KB) / PDF (123 KB, 1 strana) 29. 5. 2020 v 13:11:57


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daňová úleva, daňový systém, osvobození od daní

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)