Sněmovní tisk 890
Vl. n. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 890/0 dne 9. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 628/20, PID ALBSBQDMS3JR.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 15. 10. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5591Marian Jurečka17815-26940.docx (25 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 10. 6. 2020 v 11:23:01
5592Marian Jurečka17816-26941.docx (25 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 10. 6. 2020 v 11:24:05
5631Věra Kovářová17855-26984.doc (69 KB) / PDF (325 KB, 5 stran) 10. 6. 2020 v 23:25:12


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, epidemie, místní orgány státní správy, obec, obecní rozpočet, správní celekISP (příhlásit)