Sněmovní tisk 893
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 893/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0893.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 893/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 762/20, PID ALBSBQWQM3E8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 4. 6. 2021.Deskriptory EUROVOCu: cyklistická stezka, dopravní značky, pravidla silničního provozu, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)