Sněmovní tisk 895
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 24. 9. 2019. Návrh zákona rozeslán dne 24. 9. 2019 senátorům jako tisk 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 11. 2019 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 2020 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 135/3 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 260).
  Návrh projednán dne 11. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 431).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíček M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0895.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 895/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 764/20, PID ALBSBQWQSQYI.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1567).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 895/4, který byl rozeslán 3. 6. 2021 v 11:41.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 895/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 482, usnesení č. 1713).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 123/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 244).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 295/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8564Vojtěch Pikal20788-31459.odt (11 KB)Systematická úprava práva bránit základní práva a svobody i zbraní2. 6. 2021 v 14:02:53


Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, osobní zbraň, sebeobrana, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)