Sněmovní tisk 9
Návrh rozpočtu SFRB na rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020

Autor: min. pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2017 jako tisk 9/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1164/17, PID ALBSASMFPMDE.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určena Ing. Klára Dostálová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 132, usnesení č. 69).Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, návrh rozpočtuISP (příhlásit)