Sněmovní tisk 905
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 6. 2020 jako tisk 905/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 575/20, PID KORNBP6CKJ2W.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Zpravodajem určen Ing. Jan Bartošek.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 905/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1795).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 22. 6. 2020 jako senátní tisk 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)