Sněmovní tisk 906
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 6. 2020 jako tisk 906/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 557/20, PID KORNBPBEB2XB.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 906/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1796).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 22. 6. 2020 jako senátní tisk 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)