Sněmovní tisk 911
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 24. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 176/20, PID ALBSBK2BZR0Y.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1481).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/4, který byl rozeslán 26. 3. 2021 v 9:45.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 348, usnesení č. 1647).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/8, který byl rozeslán 17. 6. 2021 v 11:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 28. 7. 2021 na 113. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 54, usnesení č. 1767).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 8. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 145, dokument 145/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 8. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 25. 8. 2021 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 145/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 9. 2021 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 145/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 9. 2021 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 305).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 363/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7469Helena Válková19693-30000.docx (36 KB) / PDF (300 KB, 6 stran) 12. 2. 2021 v 10:24:42
7470Helena Válková19694-30001.docx (83 KB) / PDF (596 KB, 16 stran) 12. 2. 2021 v 10:25:23
7481Lucie Šafránková19705-30031.docx (25 KB) / PDF (278 KB, 6 stran) 16. 2. 2021 v 10:04:25
7586Alena Gajdůšková19810-30170.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 26. 2. 2021 v 16:51:25
7591Pavla Golasowská19815-30176.docx (0 KB) 1. 3. 2021 v 20:53:15
7638Petr Pávek19862-30221.docx (32 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 15:03:15
7658Helena Válková19882-30243.docx (33 KB) / PDF (311 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 16:30:21
7672Aleš Juchelka19896-30265.docx (34 KB) / PDF (346 KB, 9 stran) 2. 3. 2021 v 17:42:03
7679Pavla Golasowská19903-30272.docx (25 KB) / PDF (223 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 19:56:57
7682Jan Bauer19906-30275.docx (19 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 14:54:12
7686Aleš Juchelka19910-30281.docx (23 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 3. 3. 2021 v 15:54:02
7687Petr Dolínek19911-30282.docx (27 KB) / PDF (326 KB, 8 stran) 3. 3. 2021 v 16:42:07
7688Petr Dolínek19912-30283.docx (19 KB) / PDF (435 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 16:43:04
7689Petr Dolínek19913-30284.docx (20 KB) / PDF (295 KB, 4 strany) 3. 3. 2021 v 16:44:02
7690Petr Dolínek19914-30285.docx (19 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:44:41
7691Petr Dolínek19915-30286.docx (18 KB) / PDF (348 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:45:26
7692Petr Dolínek19916-30287.docx (18 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:46:05
7693Petr Dolínek19917-30288.docx (15 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:46:39
7698Olga Richterová19922-30292.docx (140 KB) / PDF (838 KB, 44 stran) 3. 3. 2021 v 18:13:38
7700Olga Richterová19924-30294.docx (41 KB) / PDF (297 KB, 6 stran) 3. 3. 2021 v 18:16:16
7701Olga Richterová19925-30295.docx (23 KB) / PDF (374 KB, 5 stran) 3. 3. 2021 v 18:31:37
7702Olga Richterová19926-30296.docx (21 KB) / PDF (291 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:33:17
7703Olga Richterová19927-30297.docx (22 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:35:00
7704Olga Richterová19928-30298.docx (25 KB) / PDF (414 KB, 7 stran) 3. 3. 2021 v 18:38:02
7705Olga Richterová19929-30299.docx (18 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 18:39:52
7706Olga Richterová19930-30300.docx (23 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 3. 3. 2021 v 18:44:02
7707Olga Richterová19931-30301.docx (21 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:45:38
7716Aleš Juchelka19940-30314.docx (20 KB) / PDF (393 KB, 4 strany) 5. 3. 2021 v 08:51:19
7742Monika Červíčková19966-30360.docx (24 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)
19966-30361.docx (24 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)
 15. 3. 2021 v 08:11:44
7744Monika Červíčková19968-30362.docx (24 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 15. 3. 2021 v 08:30:45
7763Karla Šlechtová19987-30389.docx (26 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 17. 3. 2021 v 15:16:55
7797Olga Richterová20021-30432.docx (40 KB) / PDF (297 KB, 6 stran) 22. 3. 2021 v 11:56:02
7798Olga Richterová20022-30433.docx (22 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 22. 3. 2021 v 12:25:45
7799Olga Richterová20023-30434.docx (23 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 22. 3. 2021 v 12:27:28
7800Olga Richterová20024-30435.docx (18 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 22. 3. 2021 v 12:30:18
7801Olga Richterová20025-30437.docx (193 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 22. 3. 2021 v 13:01:54
7838Olga Richterová20062-30496.docx (193 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 23. 3. 2021 v 16:01:38
7842Marian Jurečka20066-30500.doc (59 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 16:03:30
7843Marian Jurečka20067-30501.doc (58 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 16:04:36
8466Olga Richterová20690-31325.docx (773 KB) / PDF (610 KB, 5 stran) 25. 5. 2021 v 11:08:32
8467Olga Richterová20691-31326.docx (21 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 11:09:26
8468Olga Richterová20692-31327.docx (18 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 25. 5. 2021 v 11:10:46
8469Olga Richterová20693-31328.docx (23 KB) / PDF (374 KB, 5 stran) 25. 5. 2021 v 11:12:04
8470Olga Richterová20694-31329.docx (26 KB) / PDF (406 KB, 7 stran) 25. 5. 2021 v 11:13:14
8472Olga Richterová20696-31330.docx (2 MB) / PDF (1 MB, 5 stran) 25. 5. 2021 v 11:14:49
8473Olga Richterová20697-31332.docx (41 KB) / PDF (296 KB, 6 stran) 25. 5. 2021 v 11:16:10
8475Olga Richterová20699-31334.docx (190 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 25. 5. 2021 v 11:17:09
8477Olga Richterová20701-31336.docx (190 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 25. 5. 2021 v 11:17:50
8498Jan Čižinský20722-31362.docx (34 KB) / PDF (320 KB, 12 stran) 26. 5. 2021 v 12:08:11
8499Petr Dolínek20723-31363.docx (19 KB) / PDF (319 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 12:45:13
8500Petr Dolínek20724-31364.docx (18 KB) / PDF (311 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 12:46:33
8501Petr Dolínek20725-31365.docx (19 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 12:47:44
8503Olga Richterová20727-31367.docx (2 MB) / PDF (1 MB, 5 stran) 26. 5. 2021 v 13:28:06
8504Olga Richterová20728-31368.docx (187 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 26. 5. 2021 v 13:30:03
8505Olga Richterová20729-31369.docx (187 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 26. 5. 2021 v 13:31:02
8549Aleš Juchelka20773-31438.docx (33 KB) / PDF (394 KB, 9 stran) 1. 6. 2021 v 11:31:52
8551Aleš Juchelka20775-31439.docx (28 KB) / PDF (368 KB, 7 stran) 1. 6. 2021 v 11:32:16
8552Aleš Juchelka20776-31440.docx (23 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 1. 6. 2021 v 11:33:01
8553Aleš Juchelka20777-31441.docx (20 KB) / PDF (379 KB, 4 strany) 1. 6. 2021 v 11:33:20


Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, opuštěné dítě, práva dítěte, právo na spravedlnost, sirotek, sociální politika, sociální práva

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)