Sněmovní tisk 938
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kott J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 938/0 dne 9. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0938.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2020. Vláda 29. 7. 2020 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 12. 2020 na 72. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1429). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 177, usnesení č. 1429).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 1. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2021 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 111).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 50/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana živočišné říše

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)