Sněmovní tisk 964
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 8. 2020 jako tisk 964/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 753/20, PID KORNBQAGSMKO.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 11. 8. 2020.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 964/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1797).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 31. 7. 2020 jako senátní tisk 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 8. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)