Sněmovní tisk 971
Vl.n.z.o zvl.způsobech hlasování do zastup.krajů a do Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 17. 8. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 936/20, PID ALBSBSCC3ZJ2.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 8. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 65).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6100.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 1227).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 8. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 8. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 8. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 140 pod číslem 350/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6078Vojtěch Pikal18302-27854.docx (13 KB) / PDF (177 KB, 3 strany) 18. 8. 2020 v 18:19:25
6079Vojtěch Pikal18303-27855.docx (14 KB) / PDF (196 KB, 3 strany) 18. 8. 2020 v 18:23:10
6080Vojtěch Pikal18304-27856.docx (13 KB) / PDF (155 KB, 3 strany) 18. 8. 2020 v 18:25:34


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, hlasování, místní volby, parlamentní volby, způsob hlasováníISP (příhlásit)