Sněmovní tisk 972
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 972/0 dne 17. 8. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 866/20, PID ALBSBRPD98VG.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 8. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 65).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Ivo Pojezný a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 19. 8. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 1224).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 8. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 8. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 8. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 140 pod číslem 349/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6077Martin Baxa18301-27852.docx (23 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 18. 8. 2020 v 16:39:35
6084Karel Krejza18308-27858.docx (22 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 18. 8. 2020 v 19:57:40
6085Lukáš Bartoň18309-27859.docx (293 KB) / PDF (92 KB, 4 strany) 19. 8. 2020 v 07:06:57
6087Lukáš Bartoň18311-27862.docx (14 KB) / PDF (196 KB, 2 strany)
18311-27863.docx (12 KB) / PDF (114 KB, 1 strana)
 19. 8. 2020 v 10:03:41


Deskriptory EUROVOCu: distanční vzdělávání, epidemie, povinná školní docházka, programované vyučování, školní vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)