Sněmovní tisk 977
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Vít Rakušan, Jan Farský, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 977/0 dne 20. 8. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0977.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 977/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1059/20, PID KORNBSSF4KRU.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, infekční nemoc, informace, krizové řízení, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)