Sněmovní tisk 978
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Bartoš I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 978/0 dne 20. 8. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0978.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 978/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1060/20, PID ALBSBSTG5S80.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1270).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 978/3, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 12:32.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 978/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 11. 2020 na 66. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 6, usnesení č. 1359).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 12, dokument 12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 12/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 89).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 240 pod číslem 587/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6739Jan Chvojka18963-28954.doc (81 KB) / PDF (373 KB, 9 stran) 12. 11. 2020 v 09:48:44


Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, mzdové tarify, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, soudce, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)