Sněmovní tisk 98
Novela z. o hornické činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 15. 2. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 62/18, PID ALBSASEHTA0R.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 160).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 128, usnesení č. 160).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 4. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2018 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 260/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 399).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 23. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 91/2018 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, důlní provoz, Evropská unie, kontrola provozu, těžební průmysl, uplatňování právních předpisů EU, výbušnina

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)