Sněmovní tisk 996
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 9. 2020 jako tisk 996/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 920/20, PID KORNBS7FM8TU.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Zpravodajem určen Mgr. Karel Krejza.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 996/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1798).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 3. 9. 2020 jako senátní tisk 305/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 305/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)