Sněmovní tisk 7
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7/0 dne 15. 6. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2010 jako tisk 7/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 8. 2010. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 4)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 22. 9. 2010 na 5. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 8. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 56, usnesení č. 179).Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, prezidentské volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)