Sněmovní tisk 9
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 9/0 dne 15. 6. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 2010 jako tisk 9/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 8. 2010. Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 4)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2010 na 5. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 52, usnesení č. 54).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)