Sněmovní tisk 100
Písemná interpelace Z. Stanjury na D. Ťoka ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava"

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci stavby "I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" - zařazení do sítě TEN-T a jeho zařazení do seznamu prioritních dopravních staveb dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb.
Adresát: Ing. Dan Ťok
Podáno dne: 10. 1. 2018
Odesláno adresátovi: 12. 1. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 14. 2. 2018

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 2. 2018 jako tisk 100/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 1. 3. 2018 na 7. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 12. 4. 2018 na 12. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dopravní politika, dopravní síť, inženýrské stavby, pozemní dopravaISP (příhlásit)