Sněmovní tisk 1018
Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 17. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2020 jako tisk 1018/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1170/20, PID ALBSBTNDJ6CK.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: ochrana vod, povrchová voda, rozvod vody, seznam, spodní voda, vodní tok, vodní zdroje, změna klimatuISP (příhlásit)