Sněmovní tisk 105
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Dernerová A., Sekaninová B..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 19. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0105.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 105/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 203/18, PID ALBSAW8DD456.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 105/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 105/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 10. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 351).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 284/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1145Jana Pastuchová13369-19663.docx (36 KB) / PDF (612 KB, 15 stran) 19. 7. 2018 v 12:30:31
1299David Kasal13523-19990.docx (26 KB) / PDF (303 KB, 10 stran) 18. 9. 2018 v 09:54:44
1301Jiří Mašek13525-19992.docx (24 KB) / PDF (327 KB, 5 stran) 18. 9. 2018 v 10:18:51


Deskriptory EUROVOCu: alternativní medicína, odborná kvalifikace, provozovatel alternativní medicíny, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)