Sněmovní tisk 1070
N. z. - o úpravě minimálního vyměřovacího základu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Martínek, Věra Kovářová, Martin Jiránek, Mikuláš Ferjenčík, Ondřej Polanský, Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Dana Balcarová, Petr Třešňák, Ondřej Profant) předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: Martínek T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1070/0 dne 2. 11. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1070.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 2020 jako tisk 1070/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1418/20, PID KORNBV3DSG1Y.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, politika zaměstnanosti, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)