Sněmovní tisk 1116
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1116/0 dne 23. 12. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1407/20, PID KORNBV2KGPKD.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1480).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1116/2, který byl rozeslán 24. 3. 2021 v 11:51.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1630).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2021.
  Návrh zákona 11. 6. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 1116/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 1116/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 146, usnesení č. 1745).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 27. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 125 pod číslem 285/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7223Jan Bauer19447-29662.docx (19 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 09:03:39
7296Olga Richterová19520-29752.docx (21 KB) / PDF (326 KB, 4 strany) 26. 1. 2021 v 16:16:26
7297Olga Richterová19521-29753.docx (20 KB) / PDF (314 KB, 4 strany) 26. 1. 2021 v 16:18:49
7299Olga Richterová19523-29755.docx (20 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 26. 1. 2021 v 17:51:53
7588Lucie Šafránková19812-30172.docx (29 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 15:14:27
7589Lucie Šafránková19813-30173.docx (29 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 26. 3. 2021 v 11:40:55
7592Pavla Golasowská19816-30177.doc (64 KB) / PDF (260 KB, 4 strany) 1. 3. 2021 v 21:01:20
7593Pavla Golasowská19817-30178.doc (64 KB) / PDF (259 KB, 4 strany) 1. 3. 2021 v 21:03:34
7594Pavla Golasowská19818-30179.doc (64 KB) / PDF (259 KB, 4 strany) 1. 3. 2021 v 21:05:20
7805Jana Pastuchová20029-30442.docx (15 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 22. 3. 2021 v 16:26:36
7806Olga Richterová20030-30445.docx (20 KB) / PDF (340 KB, 2 strany) 22. 3. 2021 v 18:18:57
7828Marek Výborný20052-30473.docx (26 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 14:29:24
7839Aleš Juchelka20063-30497.doc (102 KB) / PDF (397 KB, 7 stran) 23. 3. 2021 v 15:30:50
7867Jan Chvojka20091-30529.docx (23 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 23. 3. 2021 v 18:28:51


Deskriptory EUROVOCu: dítě, epidemie, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)