Sněmovní tisk 1177
Novela z. o úpravách poskytování ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1177/0 dne 17. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1177.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2021 jako tisk 1177/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 289/21, PID ALBSBZ7FFXNK.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 106)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1601). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2021 na 96. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1601).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 173/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, epidemie, ošetřovatelská péče, školní docházka, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)