Sněmovní tisk 1212
N.z. o úprv. v obl. pojist. na soc. zabezpečení v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2021.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1212/0 dne 3. 5. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1212.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2021. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 6. 2021 jako tisk 1212/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 540/21, PID ALBSC2RFUK3K.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, politika zaměstnanosti, samostatná výdělečná činnost, sociální zabezpečení, zálohaISP (příhlásit)