Sněmovní tisk 1240
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1240/0 dne 11. 6. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1240.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 13. 7. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 7. 2021 jako tisk 1240/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 739/21, PID ALBSC42BA91O.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)