Sněmovní tisk 127
Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 3. 2018 jako tisk 127/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 130/18, PID KORNAVYFQXFY.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Zpravodajem určen Ing. Pavel Růžička.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 127/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 442).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)