Sněmovní tisk 1275
Novela z. - transplantační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Vlastimil Válek, Jiří Běhounek, Kamal Farhan, Karla Maříková, David Kasal, Bohuslav Svoboda, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 2021.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1275/0 dne 10. 8. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1275.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 8. 2021. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 9. 2021 jako tisk 1275/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 929/21, PID ALBSC5TGW9E7.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bioetika, kmenová buňka, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)