Sněmovní tisk 1343
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek Vondráček, Karel Rais, Miloslav Janulík) předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2021.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1343/0 dne 29. 9. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1343.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 10. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 10. 2021 jako tisk 1343/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1164/21, PID ALBSC7G9RVHF.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)