Sněmovní tisk 1344
Vl. n. z. o mistrovské kvalifikaci a mist. zkoušce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1344/0 dne 23. 9. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1156/20, PID KORNBJKJ68TY.

    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 10. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 124)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, odpovědný pracovník, profesní obchodní společnost, profesní příprava, seznam, zkouška

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)